Algemene voorwaarden

Reading Time: 55 minutes

laatst bijgewerkt op 10 november 2020

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van Cyber-Cheaters Website.

Door deze Website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert.

Gebruik de Cyber-Cheaters Website niet langer als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en op alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze Website bezoekt en de voorwaarden van het Bedrijf accepteert.

“De Onderneming,” “Onszelf,” “Wij,” “Onze,” en “Ons” verwijst naar onze Onderneming. “Partij,” “Partijen,” of “Ons,” verwijst naar zowel de Klant en onszelf, of ofwel de Klant of onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier te ondernemen, hetzij door formele bijeenkomsten van bepaalde duur of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de diensten/producten van de Vennootschap, door en onder voorbehoud van het geldende recht van.

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van Cyber-Cheaters Website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies door Cyber-Cheaters privacy beleid.

De meeste van de hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek.

Cookies worden gebruikt in sommige delen van onze site om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken. U kunt meer lezen over onze Cookie Policy.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Cyber-Cheaters en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Cyber-Cheaters.

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van https://Cyber-Cheaters.com bekijken en/of afdrukken voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

U mag niet:

 1. Materiaal van https://Cyber-Cheaters.com herpubliceren
 2. Materiaal van https://Cyber-Cheaters.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 3. Materiaal van https://Cyber-Cheaters.com herproduceren, dupliceren of kopiëren

Herdistribueren van inhoud van Cyber-Cheaters (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Commentaar van de gebruiker

 • Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.
 • Op bepaalde gedeelten van deze website kunnen gebruikers meningen, informatie, materiaal en gegevens (“Commentaren”) plaatsen en uitwisselen.

Cyber-Cheaters screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt de Reacties niet voordat ze op de Website verschijnen, en de Reacties geven niet de mening of opinie van Cyber-Cheaters, haar agenten of gelieerde ondernemingen weer. Reacties weerspiegelen de mening en opinie van de persoon die dergelijke meningen of opinies plaatst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Cyber-Cheaters niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als  gevolg van enig gebruik en/of plaatsing en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze Website.

Cyber-Cheaters behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en om Reacties te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast beledigend acht, of anderszins in strijd met deze Voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent de Opmerkingen op onze Website te plaatsen en over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen beschikt om dit te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De opmerkingen worden niet gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of illegale activiteiten te presenteren.

U verleent op dit moment aan Cyber-Cheaterseen niet-exclusieve royalty-vrije licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm, op welk formaat of in welke media dan ook.

Hyperlinking naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  • Overheidsinstanties;
  • Zoekmachines;
  • Nieuwsorganisaties;
  • Online directory-distributeurs mogen, wanneer zij ons in de directory opnemen, een link naar onze website plaatsen op dezelfde manier als zij een hyperlink plaatsen naar de websites van andere bedrijven die in de directory zijn opgenomen; en
  • Systemwide Accredited Businesses met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheidsinstellingen, die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.
 1. Deze organisaties mogen links naar onze startpagina, publicaties of andere website-informatie plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of instemming impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 2. Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  • bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  • dot. com community sites;
  • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidssites,
  • online directory distributeurs;
  • internetportals;
  • accountants-, advocaten- en advieskantoren die voornamelijk bedrijven als klant hebben; en
  • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat:

(a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een ongunstig daglicht zal stellen (zo zullen bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk-bij-huis gelegenheden, niet worden toegestaan om te linken);

(b)de organisatie heeft geen onbevredigende reputatie bij ons;

(c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt op tegen het ontbreken van de link is in de context van algemene informatiebronnen of is anderszins in overeenstemming met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of andere website-informatie, zolang de link:

(a) op geen enkele manier misleidend is;

(b) geen bedrieglijke implicatie van sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten inhoudt;

(c) past binnen de context van de site van de linkende partij;

Als u behoort tot de organisaties die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze Website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen.

Bevat uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u een link naar onze Website wilt plaatsen, en een lijst van de URL(‘s) op onze Website waarnaar u wilt linken. Reken 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 1. Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik van een andere beschrijving van onze website of het materiaal waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Geen gebruik van Cyber-Cheaters logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Verhouding van rechten

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in alle links naar onze website op een dergelijk verzoek onmiddellijk te verwijderen.

Wij behouden ons tevens het recht voor deze voorwaarden en het linkbeleid op elk gewenst moment te wijzigen.

Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze Website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook bezwaarlijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen.

Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of u direct te antwoorden.

Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, garanderen wij de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch verbinden wij ons ertoe te verzekeren dat de Website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de Website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige content die op uw website verschijnt.

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website.

Op geen enkele pagina van uw Website of in geen enkele context mogen links verschijnen die inhoud of materiaal bevatten dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met, of pleit voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze Website en het gebruik van deze Website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties die wettelijk geïmpliceerd worden met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid).

Niets in deze disclaimer zal:

 1. Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze paragraaf en elders in deze disclaimer zijn uiteengezet:

(a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf;

(b) zijn van toepassing op alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer of het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit overeenkomst, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de Website en de informatie en diensten op de Website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Credit & Contact Informatie

Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Om meer te lezen over onze website, klik hier.

Send a Message