Warunki i postanowienia

Reading Time: 55 minutes

last updated November 10th 2020

Ten regulamin określa zasady i reguły korzystania z serwisu Cyber-Cheaters.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości.

Nie używaj dalej strony Cyber-Cheaters, jeśli nie akceptujesz wszystkich zasad i warunków podanych na tej stronie.

Następująca terminologia dotyczy niniejszych Warunków i Zasad, Oświadczenia o Prywatności i Zastrzeżeń oraz wszelkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej Witryny i akceptującej warunki Firmy.

“Firma”, “Nas”, “My”, “Nasze” i “Nas” odnosi się do naszej Firmy. “Strona”, “Strony” lub “My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas, lub do Klienta lub do nas.

Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i zapłaty niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług/produktów Firmy, przez i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Książki

Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z serwisu Cyber-Cheaters, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności Cyber-Cheaters.

Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie.

Ciasteczka są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookie. Możesz przeczytać więcej o naszej Polityce plików cookie.

Licencja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Cyber-Cheaters i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Cyber-Cheaters.

Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i/lub drukować strony z https://Cyber-Cheaters.com do użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno Ci:

 1. Publikowania materiałów z https://Cyber-Cheaters.com
 2. Sprzedawania, wynajmowania lub udzielania sublicencji na materiały z https://Cyber-Cheaters.com
 3. Produkowania, powielania lub kopiowania materiałów z https://Cyber-Cheaters.com
.

Redystrybucja treści z Cyber-Cheaterów (chyba, że treść jest specjalnie stworzona do redystrybucji).

Komentarze użytkowników

 • Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.
 • Niektóre części niniejszej Witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych (“Komentarze”) w obszarach Witryny.

Cyber-Cheaters nie sprawdza, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej, a Komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii Cyber-Cheaters, jej agentów ani podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Cyber-Cheaters nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek straty, koszty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w&nbspwyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Cyber-Cheaters zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które według własnego uznania uzna za niestosowne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejszy Regulamin.

Oświadczasz i zapewniasz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Witrynie i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych, ani innych praw własności osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które są naruszeniem prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub nielegalnej działalności.

Teraz udzielasz Cyber-Cheaters niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i modyfikowania wszelkich Twoich Komentarzy w dowolnej formie, formatach lub mediach.

Hyperlinking to our Content

 1. Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:
  • Agencje rządowe;
  • Wyszukiwarki;
  • Organizacje informacyjne;
  • Dystrybutorzy katalogów internetowych, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą zamieścić link do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
  • Akredytowane Firmy Ogólnosystemowe, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zajmujących się zbieraniem funduszy na cele charytatywne, które nie mogą zamieścić hiperłącza do naszej strony internetowej.
.
 1. Te organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, do publikacji lub innych informacji w witrynie internetowej, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.
 2. Możemy rozważyć i zatwierdzić, według własnego uznania, inne prośby o link od następujących typów organizacji:
  • wspólnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej, takie jak izby handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union;
  • dot. com;
  • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony charytatywne,
  • dystrybutorzy katalogów online;
  • portale internetowe;
  • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są firmy; oraz
  • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że:

(a) link nie będzie niekorzystnie przedstawiał nas lub naszych akredytowanych firm (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje biznesu, takie jak możliwości pracy w domu, nie będą mogły zamieścić linku);

(b) organizacja nie ma niezadowalającej historii współpracy z nami;

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku na naszej Stronie, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail.

(a) nie jest w żaden sposób mylący;

Iframe’y

Bez uprzedniej zgody i wyraźnego pisemnego pozwolenia, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych lub używać innych technik, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie praw

Mamy zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie i według własnego uznania zażądać usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego linku do naszej strony. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie.

Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści pojawiające się na Stronie Użytkownika.

Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub opartymi na Twojej Witrynie.

Żaden link(i) nie może pojawić się na jakiejkolwiek stronie w Witrynie lub w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej Witryny i korzystania z niej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i/lub zastosowania należytej staranności i umiejętności).

Nic w tym zrzeczeniu nie będzie:

 1. ogranicza lub wyłącza naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania;
 2. ogranicza lub wyłącza naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
 3. ogranicza jakiekolwiek nasze lub Państwa zobowiązania w sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 4. wyłącza jakiekolwiek nasze lub Państwa zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności:

(a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu;

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności lub z przedmiotu tego wyłączenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z naruszenia obowiązków ustawowych.

W zakresie, w jakim Witryna oraz informacje i usługi w Witrynie są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Kredyt & Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z naszych warunków, skontaktuj się z nami.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.

Send a Message